Show content of file '/home/log/apache2/smmchropyne.cz-access.log' (5000 first lines):
Filtr:       Max Number of Lines:      
Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 20 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 10 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Poslední aktualizace: 20 Bře 2019 - 12:06       Zaktualizovat
English 
Zobrazený časový úsek:

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Bře 2019
První návštěva 01 Bře 2019 - 00:25
Poslední návštěvy 20 Bře 2019 - 13:05
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *367
 
643
(1.75 návštěv/návštěvník)
3,091
(4.8 Stránky/Návštěva)
7,926
(12.32 Hity/Návštěva)
62.50 MB
(99.53 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
5,5116,30332.41 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 551Návštěvy: 912Stránky: 4373Hity: 11217Přenesená data: 94.26 MB Unikátní návštěvníci: 539Návštěvy: 857Stránky: 3748Hity: 9296Přenesená data: 76.89 MB Unikátní návštěvníci: 367Návštěvy: 643Stránky: 3091Hity: 7926Přenesená data: 62.50 MB Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Unikátní návštěvníci: 0Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  
 Led
2019
Úno
2019
Bře
2019
Dub
2019
Kvě
2019
Čvn
2019
Čvc
2019
Srp
2019
Zář
2019
Říj
2019
Lis
2019
Pro
2019
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20195519124,37311,21794.26 MB
Úno 20195398573,7489,29676.89 MB
Bře 20193676433,0917,92662.50 MB
Dub 201900000
Kvě 201900000
Čvn 201900000
Čvc 201900000
Srp 201900000
Zář 201900000
Říj 201900000
Lis 201900000
Pro 201900000
Celkem1,4572,41211,21228,439233.65 MB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 38Stránky: 139Hity: 318Přenesená data: 2.94 MB Návštěvy: 25Stránky: 79Hity: 207Přenesená data: 2.08 MB Návštěvy: 18Stránky: 84Hity: 212Přenesená data: 1.52 MB Návštěvy: 37Stránky: 372Hity: 583Přenesená data: 4.14 MB Návštěvy: 31Stránky: 225Hity: 479Přenesená data: 4.13 MB Návštěvy: 40Stránky: 205Hity: 564Přenesená data: 4.17 MB Návštěvy: 27Stránky: 100Hity: 297Přenesená data: 2.62 MB Návštěvy: 32Stránky: 145Hity: 308Přenesená data: 2.66 MB Návštěvy: 32Stránky: 79Hity: 168Přenesená data: 1.68 MB Návštěvy: 26Stránky: 105Hity: 307Přenesená data: 2.72 MB Návštěvy: 42Stránky: 141Hity: 406Přenesená data: 3.64 MB Návštěvy: 36Stránky: 159Hity: 475Přenesená data: 3.42 MB Návštěvy: 33Stránky: 213Hity: 645Přenesená data: 4.42 MB Návštěvy: 35Stránky: 176Hity: 509Přenesená data: 4.02 MB Návštěvy: 21Stránky: 122Hity: 337Přenesená data: 2.85 MB Návštěvy: 26Stránky: 110Hity: 396Přenesená data: 2.53 MB Návštěvy: 34Stránky: 167Hity: 508Přenesená data: 3.42 MB Návštěvy: 41Stránky: 130Hity: 361Přenesená data: 3.08 MB Návštěvy: 48Stránky: 263Hity: 603Přenesená data: 4.82 MB Návštěvy: 21Stránky: 77Hity: 243Přenesená data: 1.64 MB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 32.15Stránky: 154.55Hity: 396.30Přenesená data: 3276848.55
01
Bře
02
Bře
03
Bře
04
Bře
05
Bře
06
Bře
07
Bře
08
Bře
09
Bře
10
Bře
11
Bře
12
Bře
13
Bře
14
Bře
15
Bře
16
Bře
17
Bře
18
Bře
19
Bře
20
Bře
21
Bře
22
Bře
23
Bře
24
Bře
25
Bře
26
Bře
27
Bře
28
Bře
29
Bře
30
Bře
31
Bře
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Bře 2019381393182.94 MB
02 Bře 201925792072.08 MB
03 Bře 201918842121.52 MB
04 Bře 2019373725834.14 MB
05 Bře 2019312254794.13 MB
06 Bře 2019402055644.17 MB
07 Bře 2019271002972.62 MB
08 Bře 2019321453082.66 MB
09 Bře 201932791681.68 MB
10 Bře 2019261053072.72 MB
11 Bře 2019421414063.64 MB
12 Bře 2019361594753.42 MB
13 Bře 2019332136454.42 MB
14 Bře 2019351765094.02 MB
15 Bře 2019211223372.85 MB
16 Bře 2019261103962.53 MB
17 Bře 2019341675083.42 MB
18 Bře 2019411303613.08 MB
19 Bře 2019482636034.82 MB
20 Bře 201921772431.64 MB
21 Bře 20190000
22 Bře 20190000
23 Bře 20190000
24 Bře 20190000
25 Bře 20190000
26 Bře 20190000
27 Bře 20190000
28 Bře 20190000
29 Bře 20190000
30 Bře 20190000
31 Bře 20190000
Průměr321543963.13 MB
Celkem6433,0917,92662.50 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 214.33Hity: 450Přenesená data: 3.62 MB Stránky: 215.67Hity: 519Přenesená data: 4.12 MB Stránky: 165Hity: 484Přenesená data: 3.41 MB Stránky: 138Hity: 403Přenesená data: 3.32 MB Stránky: 135.33Hity: 321Přenesená data: 2.82 MB Stránky: 89.33Hity: 257Přenesená data: 2.10 MB Stránky: 118.67Hity: 342.33Přenesená data: 2.55 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po2144503.62 MB
Út2155194.12 MB
St1654843.41 MB
Čt1384033.32 MB
1353212.82 MB
So892572.10 MB
Ne1183422.55 MB


 
Hodiny (GMT +1)  
Stránky: 40Hity: 93Přenesená data: 1.01 MB Stránky: 34Hity: 62Přenesená data: 833.22 KB Stránky: 29Hity: 84Přenesená data: 556.88 KB Stránky: 14Hity: 35Přenesená data: 223.21 KB Stránky: 21Hity: 44Přenesená data: 394.08 KB Stránky: 30Hity: 30Přenesená data: 120.33 KB Stránky: 57Hity: 91Přenesená data: 1010.40 KB Stránky: 65Hity: 165Přenesená data: 1.64 MB Stránky: 180Hity: 349Přenesená data: 3.41 MB Stránky: 184Hity: 556Přenesená data: 4.10 MB Stránky: 442Hity: 854Přenesená data: 5.34 MB Stránky: 211Hity: 602Přenesená data: 4.84 MB Stránky: 174Hity: 569Přenesená data: 3.81 MB Stránky: 210Hity: 597Přenesená data: 4.46 MB Stránky: 254Hity: 579Přenesená data: 5.00 MB Stránky: 164Hity: 414Přenesená data: 3.50 MB Stránky: 219Hity: 715Přenesená data: 4.98 MB Stránky: 165Hity: 479Přenesená data: 4.03 MB Stránky: 106Hity: 323Přenesená data: 2.64 MB Stránky: 85Hity: 250Přenesená data: 1.97 MB Stránky: 113Hity: 321Přenesená data: 2.92 MB Stránky: 124Hity: 367Přenesená data: 2.93 MB Stránky: 61Hity: 176Přenesená data: 1.48 MB Stránky: 109Hity: 171Přenesená data: 1.37 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
0040931.01 MB
013462833.22 KB
022984556.88 KB
031435223.21 KB
042144394.08 KB
053030120.33 KB
0657911010.40 KB
07651651.64 MB
081803493.41 MB
091845564.10 MB
104428545.34 MB
112116024.84 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
121745693.81 MB
132105974.46 MB
142545795.00 MB
151644143.50 MB
162197154.98 MB
171654794.03 MB
181063232.64 MB
19852501.97 MB
201133212.92 MB
211243672.93 MB
22611761.48 MB
231091711.37 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
czCzech Republiccz2,2196,54852.65 MB

NeznáméNeznáméunknown2572711.16 MB

frFrancefr2392392.41 MB

euEuropean countryeu1294553.47 MB

usUnited Statesus8396858.16 KB

huHungaryhu3030111.13 KB

ieIrelandie1923281.40 KB

skSlovak Republicsk1854404.07 KB

uaUkraineua121246.95 KB

caCanadaca1114219.60 KB

 Ostatní74184961.63 KB 

 
Počítače (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy   -   Nepřeložené IP adresy  
Počítače : 284 známých, 105 neznámých (nepřeložené IP)
367 Unikátní návštěvníci
GeoIP
Country
GeoIP
City
GeoIP
ISP
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
cms3.nux.czCzech RepublicPraguePragonet?49599013.48 MB20 Bře 2019 - 13:05
hostby.okpayinvest.netNeznáméNeznáméNeznámé?2442441010.37 KB04 Bře 2019 - 10:09
crawl18.lp.007ac9.netFranceNeznáméNeznámé?1801802.18 MB19 Bře 2019 - 08:23
55.214.cust.vespojeni.czCzech RepublicRoudniceRETE internet, s.r.o...?782452.06 MB19 Bře 2019 - 08:57
ip-85-93-190-109.wscnet.czCzech RepublicChropyneWinSoft Company, s.r...?762301.87 MB17 Bře 2019 - 19:54
chropik.muchropyne.czCzech RepublicUherske HradisteVsetin?742292.02 MB18 Bře 2019 - 15:54
host-77-242-95-107.ip.nej.czCzech RepublicPrerovKabelova televize Pr...?60207937.24 KB18 Bře 2019 - 14:00
google-proxy-66-249-81-70.google.comEuropean countryMountain ViewGoogle?441171.14 MB20 Bře 2019 - 11:16
ns335274.ip-5-196-64.euFranceNeznáméNeznámé?4141153.20 KB08 Bře 2019 - 23:10
google-proxy-66-249-81-74.google.comEuropean countryMountain ViewGoogle?411361.08 MB20 Bře 2019 - 11:16
Ostatní    1,7585,30736.62 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
47 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
Wget2,259020 Bře 2019 - 13:00
bingbot533+423.37 MB20 Bře 2019 - 12:46
empty user agent string516+26.24 MB20 Bře 2019 - 13:05
SeznamBot175+171647.27 KB20 Bře 2019 - 12:44
SemrushBot144+110543.71 KB20 Bře 2019 - 10:28
Googlebot131+82694.69 KB20 Bře 2019 - 08:40
Java ( catchall )13815.29 MB20 Bře 2019 - 04:37
BLEXBot95+12349.64 KB18 Bře 2019 - 07:05
AhrefsBot50+27238.25 KB20 Bře 2019 - 13:00
MJ12bot36+39383.90 KB20 Bře 2019 - 06:51
Ostatní346+1542.90 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

 
Červy (Top 5)  
0 různých červů*Zranitelné cíleHityPřenesená dataPoslední návštěvy
* Zde uvedené červy představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních grafech.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 643 - Průměr: 385 sNávštěvyPodíl
0s-30s43066.8 %
30s-2mn7812.1 %
2mn-5mn324.9 %
5mn-15mn284.3 %
15mn-30mn142.1 %
30mn-1h223.4 %
1h+375.7 %
Neznámé20.3 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
cssCascading Style Sheet file4,35254.9 %15.51 MB24.8 %
phpDynamic PHP Script file3,09138.9 %46.40 MB74.2 %
jsJavaScript file3434.3 %89.23 KB0.1 %
gifImage1401.7 %511.62 KB0.7 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 0Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
51 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/1,0058.79 KB363222


/smm/udrzba-nadpis/zelen-a-verejna-prostranstvi/2604.28 KB12


/javascripts/5123207a9090ce75618430cc706b7a93-1487254925/22256.94 KB3995


/javascripts/26242f12e9a25a669208a68f5fbe063e-1487254925/21556.94 KB970


/modules/News/ajax.php185212 bajtů1471


/javascripts/49ab26ae7a6c5d9893fbd9a38c7e0fac-1487254925/12157.59 KB74


/smm/mestske-kulturni-stredisko/kulturni-akce/1164.40 KB218


/smm/kontakty-2/1114.70 KB2943


/smm/mestske-kulturni-stredisko/informace-o-kulturnim-stredisku/1053.96 KB2822


/smm/aktuality/863.72 KB1111


Ostatní6655.88 KB12193 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows1,66153.7 %4,51256.9 %
Linux83627 %2,19727.7 %
Neznámé50016.1 %99912.6 %
iOS481.5 %1672.1 %
Macintosh461.4 %510.6 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
Google ChromeNe1,61152.1 %4,38755.3 %
Neznámé?49916.1 %99812.5 %
FirefoxNe48415.6 %95412 %
MS Internet ExplorerNe2859.2 %91711.5 %
EdgeNe852.7 %3384.2 %
SafariNe642 %1742.1 %
OperaNe571.8 %1431.8 %
Android browser (PDA/Phone browser)Ne40.1 %130.1 %
MozillaNe20 %20 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...1,26240.8 %1,89923.9 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google .com201 / 201
- Seznam96 / 96
- Google Czech Republic43 / 43
- Yahoo : search.yahoo.com1 / 1
- Yahoo : r.search.yahoo.com1 / 1
34211 %3424.3 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://www.muchropyne.cz/obcan/organizace-mesta-a-sluzby/sprava-...3737
- https://www.firmy.cz2424
- http://hundejo.com1010
- http://www.muchropyne.cz/navstevnik/koupaliste/1010
- http://pizza-tycoon.com55
- http://pizza-imperia.com44
- http://burger-imperia.com44
- http://webtechgroup333.savana-hosting.cz/muchropyne.cz/kontakty/...11
- http://webtechgroup333.savana-hosting.cz/muchropyne.cz/mesto-a-u...11
963.1 %961.2 %
Odkazy z interních stránek (jiných stránek na témže serveru)1,37344.4 %5,57170.2 %
Neznámý původ180.5 %180.2 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
23 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
správa majetku města chropyně4647.9 %
smm chropyně1616.6 %
smm chropyne66.2 %
mks chropyně44.1 %
akce chropyně33.1 %
smmchropynĚ22 %
facebook ples chropyně22 %
městské kulturní středisko chropyně22 %
kulturní akce chropyně11 %
sprava majetku města chropyně11 %
Ostatní fráze1313.5 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
28 různých výrazůVyhledáváníPodíl
chropyně8026.5 %
města4815.9 %
majetku4815.9 %
správa4615.2 %
smm258.3 %
chropyne103.3 %
akce51.6 %
kulturní41.3 %
mks41.3 %
středisko30.9 %
Ostatní slova289.3 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico7 / 367 Návštěvníci1.9 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
302Moved temporarily (redirect)89872.7 %65.51 KB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)33427 %1.74 MB
206Partial Content20.1 %8.36 KB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: tooltips, timezone, rawlog, hostinfo, geoip, userinfo, hashfiles, geoip_city_maxmind, geoip_isp_maxmind, decodeutfkeys)

© 2007-2017 Nux s.r.o.Helpdesk