Show content of file '/home/log/apache2/smmchropyne.cz-access.log' (5000 first lines):
Filtr:       Max Number of Lines:      
Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 248 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 20 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 248 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 752 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 10 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Poslední aktualizace: 11 Pro 2018 - 01:49       Zaktualizovat
English 
Zobrazený časový úsek:

Souhrn  
Zobrazený časový úsek Měsíc Pro 2018
První návštěva 01 Pro 2018 - 00:31
Poslední návštěvy 11 Pro 2018 - 01:50
 Unikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Běžná uživatelská zátěž *225
 
387
(1.72 návštěv/návštěvník)
1,767
(4.56 Stránky/Návštěva)
4,310
(11.13 Hity/Návštěva)
36.39 MB
(96.28 KB/Návštěva)
Zbylá zátěž * 
 
3,1753,64324.42 MB
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.

 
Měsíční přehled  
  Unikátní návštěvníci: 527Návštěvy: 972Stránky: 4629Hity: 9649Přenesená data: 83.23 MB Unikátní návštěvníci: 493Návštěvy: 909Stránky: 4951Hity: 9427Přenesená data: 78.13 MB Unikátní návštěvníci: 527Návštěvy: 821Stránky: 7307Hity: 11506Přenesená data: 111.19 MB Unikátní návštěvníci: 473Návštěvy: 777Stránky: 3903Hity: 9390Přenesená data: 76.30 MB Unikátní návštěvníci: 1783Návštěvy: 3152Stránky: 16955Hity: 56411Přenesená data: 356.06 MB Unikátní návštěvníci: 2478Návštěvy: 4723Stránky: 22549Hity: 78984Přenesená data: 485.26 MB Unikátní návštěvníci: 3875Návštěvy: 8677Stránky: 46328Hity: 171355Přenesená data: 1007.64 MB Unikátní návštěvníci: 3610Návštěvy: 7810Stránky: 40130Hity: 146081Přenesená data: 868.92 MB Unikátní návštěvníci: 680Návštěvy: 1374Stránky: 5559Hity: 15171Přenesená data: 121.86 MB Unikátní návštěvníci: 655Návštěvy: 971Stránky: 4912Hity: 9644Přenesená data: 79.59 MB Unikátní návštěvníci: 544Návštěvy: 915Stránky: 4079Hity: 10179Přenesená data: 84.50 MB Unikátní návštěvníci: 225Návštěvy: 387Stránky: 1767Hity: 4310Přenesená data: 36.39 MB  
 Led
2018
Úno
2018
Bře
2018
Dub
2018
Kvě
2018
Čvn
2018
Čvc
2018
Srp
2018
Zář
2018
Říj
2018
Lis
2018
Pro
2018
 

MěsícUnikátní návštěvníciNávštěvyStránkyHityPřenesená data
Led 20185279724,6299,64983.23 MB
Úno 20184939094,9519,42778.13 MB
Bře 20185278217,30711,506111.19 MB
Dub 20184737773,9039,39076.30 MB
Kvě 20181,7833,15216,95556,411356.06 MB
Čvn 20182,4784,72322,54978,984485.26 MB
Čvc 20183,8758,67746,328171,3551007.64 MB
Srp 20183,6107,81040,130146,081868.92 MB
Zář 20186801,3745,55915,171121.86 MB
Říj 20186559714,9129,64479.59 MB
Lis 20185449154,07910,17984.50 MB
Pro 20182253871,7674,31036.39 MB
Celkem15,87031,488163,069532,1073.31 GB


   
Denní přehled  
Návštěvy: 24Stránky: 85Hity: 192Přenesená data: 1.75 MB Návštěvy: 44Stránky: 156Hity: 388Přenesená data: 3.55 MB Návštěvy: 44Stránky: 195Hity: 555Přenesená data: 4.34 MB Návštěvy: 42Stránky: 240Hity: 586Přenesená data: 4.88 MB Návštěvy: 43Stránky: 180Hity: 474Přenesená data: 4.11 MB Návštěvy: 41Stránky: 246Hity: 529Přenesená data: 4.13 MB Návštěvy: 55Stránky: 229Hity: 521Přenesená data: 4.46 MB Návštěvy: 31Stránky: 110Hity: 230Přenesená data: 2.23 MB Návštěvy: 21Stránky: 94Hity: 229Přenesená data: 2.15 MB Návštěvy: 41Stránky: 229Hity: 600Přenesená data: 4.70 MB Návštěvy: 1Stránky: 3Hity: 6Přenesená data: 82.56 KB Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0 Návštěvy: 0Stránky: 0Hity: 0Přenesená data: 0  Návštěvy: 35.18Stránky: 160.64Hity: 391.82Přenesená data: 3468855.36
01
Pro
02
Pro
03
Pro
04
Pro
05
Pro
06
Pro
07
Pro
08
Pro
09
Pro
10
Pro
11
Pro
12
Pro
13
Pro
14
Pro
15
Pro
16
Pro
17
Pro
18
Pro
19
Pro
20
Pro
21
Pro
22
Pro
23
Pro
24
Pro
25
Pro
26
Pro
27
Pro
28
Pro
29
Pro
30
Pro
31
Pro
 Průměr

DenNávštěvyStránkyHityPřenesená data
01 Pro 201824851921.75 MB
02 Pro 2018441563883.55 MB
03 Pro 2018441955554.34 MB
04 Pro 2018422405864.88 MB
05 Pro 2018431804744.11 MB
06 Pro 2018412465294.13 MB
07 Pro 2018552295214.46 MB
08 Pro 2018311102302.23 MB
09 Pro 201821942292.15 MB
10 Pro 2018412296004.70 MB
11 Pro 201813682.56 KB
12 Pro 20180000
13 Pro 20180000
14 Pro 20180000
15 Pro 20180000
16 Pro 20180000
17 Pro 20180000
18 Pro 20180000
19 Pro 20180000
20 Pro 20180000
21 Pro 20180000
22 Pro 20180000
23 Pro 20180000
24 Pro 20180000
25 Pro 20180000
26 Pro 20180000
27 Pro 20180000
28 Pro 20180000
29 Pro 20180000
30 Pro 20180000
31 Pro 20180000
Průměr351603913.31 MB
Celkem3871,7674,31036.39 MB


 
Dny v týdnu  
Stránky: 212Hity: 577.50Přenesená data: 4.52 MB Stránky: 121.50Hity: 296Přenesená data: 2.48 MB Stránky: 180Hity: 474Přenesená data: 4.11 MB Stránky: 246Hity: 529Přenesená data: 4.13 MB Stránky: 229Hity: 521Přenesená data: 4.46 MB Stránky: 97.50Hity: 211Přenesená data: 1.99 MB Stránky: 125Hity: 308.50Přenesená data: 2.85 MB
PoÚtStČtSoNe

DenStránkyHityPřenesená data
Po2125774.52 MB
Út1212962.48 MB
St1804744.11 MB
Čt2465294.13 MB
2295214.46 MB
So972111.99 MB
Ne1253082.85 MB


 
Hodiny (GMT +1)  
Stránky: 38Hity: 70Přenesená data: 848.06 KB Stránky: 49Hity: 80Přenesená data: 921.25 KB Stránky: 19Hity: 27Přenesená data: 254.90 KB Stránky: 24Hity: 45Přenesená data: 443.53 KB Stránky: 1Hity: 1Přenesená data: 15.41 KB Stránky: 22Hity: 45Přenesená data: 438.28 KB Stránky: 23Hity: 50Přenesená data: 563.97 KB Stránky: 39Hity: 86Přenesená data: 870.70 KB Stránky: 78Hity: 171Přenesená data: 1.45 MB Stránky: 141Hity: 340Přenesená data: 2.70 MB Stránky: 76Hity: 184Přenesená data: 1.56 MB Stránky: 111Hity: 285Přenesená data: 2.24 MB Stránky: 161Hity: 422Přenesená data: 3.50 MB Stránky: 121Hity: 344Přenesená data: 2.54 MB Stránky: 120Hity: 317Přenesená data: 2.41 MB Stránky: 123Hity: 286Přenesená data: 2.30 MB Stránky: 85Hity: 203Přenesená data: 1.86 MB Stránky: 80Hity: 195Přenesená data: 1.90 MB Stránky: 71Hity: 181Přenesená data: 1.63 MB Stránky: 79Hity: 156Přenesená data: 1.33 MB Stránky: 76Hity: 192Přenesená data: 1.65 MB Stránky: 59Hity: 158Přenesená data: 1.48 MB Stránky: 114Hity: 337Přenesená data: 2.47 MB Stránky: 57Hity: 135Přenesená data: 1.12 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránkyHityPřenesená data
003870848.06 KB
014980921.25 KB
021927254.90 KB
032445443.53 KB
041115.41 KB
052245438.28 KB
062350563.97 KB
073986870.70 KB
08781711.45 MB
091413402.70 MB
10761841.56 MB
111112852.24 MB
 
HodinyStránkyHityPřenesená data
121614223.50 MB
131213442.54 MB
141203172.41 MB
151232862.30 MB
16852031.86 MB
17801951.90 MB
18711811.63 MB
19791561.33 MB
20761921.65 MB
21591581.48 MB
221143372.47 MB
23571351.12 MB


   
Země (Top 10)   -   Úplný seznam  
 ZeměStránkyHityPřenesená data 
czCzech Republiccz1,2593,47828.34 MB

uaUkraineua1541542.32 MB

usUnited Statesus1172022.08 MB

euEuropean countryeu682401.77 MB

frFrancefr4444188.23 KB

caCanadaca3539270.79 KB

deGermanyde2525314.84 KB

NeznáméNeznáméunknown2369563.16 KB

cnChinacn712142.82 KB

ruRussian Federationru6631.81 KB

 Ostatní2941417.93 KB 

 
Počítače (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy   -   Nepřeložené IP adresy  
Počítače : 160 známých, 70 neznámých (nepřeložené IP)
225 Unikátní návštěvníci
GeoIP
Country
GeoIP
City
GeoIP
ISP
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
cms3.nux.czCzech RepublicPraguePragonet?3285967.71 MB11 Pro 2018 - 01:50
55.214.cust.vespojeni.czCzech RepublicRoudniceRETE internet, s.r.o...?1354313.37 MB10 Pro 2018 - 13:47
kerio.mesto-kromeriz.czCzech RepublicNemcice Nad HanouPlus.line s.r.o.?692221.30 MB10 Pro 2018 - 15:15
chropik.muchropyne.czCzech RepublicUherske HradisteVsetin?471521.10 MB10 Pro 2018 - 16:29
134-249-48-173.broadband.kyivstar.netNeznáméNeznáméNeznámé?4646708.86 KB10 Pro 2018 - 11:42
178-137-91-54.broadband.kyivstar.netNeznáméNeznáméNeznámé?4141631.81 KB10 Pro 2018 - 12:41
91.242.162.52FranceNeznáméNeznámé?3232117.42 KB06 Pro 2018 - 13:38
178-137-83-93.broadband.kyivstar.netNeznáméNeznáméNeznámé?2424369.84 KB10 Pro 2018 - 12:40
static.207.94.9.5.clients.your-server.deGermanyNeznáméNeznámé?2323287.11 KB10 Pro 2018 - 08:54
159.89.178.195CanadaVancouverFletcher Challenge C...?2125123.06 KB06 Pro 2018 - 19:29
Ostatní    1,0012,71820.73 MB 

 
Roboty (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Poslední návštěvy  
23 různých robotů*HityPřenesená dataPoslední návštěvy
WGet tools1,175+1194 bajtů11 Pro 2018 - 02:45
Unknown robot (identified by empty user agent string)4625.51 MB11 Pro 2018 - 01:50
Unknown robot (identified by 'crawl')245+30931.09 KB10 Pro 2018 - 16:18
bingbot205+261.29 MB11 Pro 2018 - 02:42
Unknown robot (identified by 'bot*')120+85396.26 KB11 Pro 2018 - 01:40
SeznamBot104+99550.34 KB11 Pro 2018 - 02:33
Java (Often spam bot)10812.30 MB05 Pro 2018 - 22:37
Googlebot72+34590.93 KB10 Pro 2018 - 23:08
Yandex bot52+33197.39 KB11 Pro 2018 - 02:43
Unknown robot (identified by 'robot')56+18529.12 KB10 Pro 2018 - 23:12
Ostatní98+651.12 MB 
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.

 
Červy (Top 5)  
0 různých červů*Zranitelné cíleHityPřenesená dataPoslední návštěvy
* Zde uvedené červy představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních grafech.

   
Délka návštěv  
Návštěvy: 387 - Průměr: 302 sNávštěvyPodíl
0s-30s27671.3 %
30s-2mn4812.4 %
2mn-5mn153.8 %
5mn-15mn112.8 %
15mn-30mn92.3 %
30mn-1h112.8 %
1h+164.1 %
Neznámé10.2 %

 
Typy souborů  
Typy souborůHityPodílPřenesená dataPodíl
cssCascading Style Sheet file2,28152.9 %8.29 MB22.7 %
phpDynamic PHP Script file1,76640.9 %27.82 MB76.4 %
jsJavaScript file2014.6 %51.70 KB0.1 %
gifImage611.4 %234.16 KB0.6 %
xmlHTML or XML static page10 %206 bajtů0 %

 
Downloads (Top 10)   -   Úplný seznam  
Downloads: 1Hity206 HityPřenesená dataPrůměrná velikost
/robots.txt01133 bajtů133 bajtů

   
Stránky/URL (Top 10)   -   Úplný seznam   -   Vstup   -   Odchod  
55 různých stránek/URLZobrazenoPrůměrná velikostVstupOdchod 
/5498.69 KB200122


/stylesheet/global/thickbox/15415.41 KB6161


/javascripts/26242f12e9a25a669208a68f5fbe063e-1487254925/14456.94 KB557


/javascripts/5123207a9090ce75618430cc706b7a93-1487254925/11056.94 KB1537


/modules/News/ajax.php106235 bajtů422


/smm/kontakty-2/884.52 KB1326


/smm/aktuality/723.69 KB23


/smm/mestske-kulturni-stredisko/informace-o-kulturnim-stredisku/653.90 KB3316


/javascripts/49ab26ae7a6c5d9893fbd9a38c7e0fac-1487254925/6257.59 KB12


/smm/mestske-kulturni-stredisko/kulturni-akce/424.10 KB11 


Ostatní3755.86 KB4240 

 
Operační systémy (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 Operační systémyStránkyPodílHityPodíl
Windows91751.8 %2,32453.9 %
Neznámé38521.7 %67515.6 %
Linux38221.6 %1,08625.1 %
Macintosh804.5 %2235.1 %
Unknown Unix system30.1 %30 %

 
Prohlížeče (Top 10)   -   Úplný seznam/Verze   -   Neznámé  
 ProhlížečeGrabberStránkyPodílHityPodíl
Google ChromeNe78844.5 %2,23051.7 %
Neznámé?32918.6 %59713.8 %
MozillaNe24213.6 %64614.9 %
MS Internet ExplorerNe1669.3 %2064.7 %
FirefoxNe1609 %4039.3 %
SafariNe633.5 %1894.3 %
OperaNe130.7 %340.7 %
NetscapeNe60.3 %60.1 %

   
Přístup na server z  
PůvodStránkyPodílHityPodíl
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu...61734.9 %89020.6 %
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
- Google120 / 120
- Seznam20 / 20
1407.9 %1403.2 %
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
- http://www.muchropyne.cz/obcan/organizace-mesta-a-sluzby/sprava-...3232
- http://skinali.photo-clip.ru1313
- https://englishtopic.ru99
- http://dojki-devki.ru88
- http://pornoslave.net77
- http://sta-grand.ru77
- http://elementspluss.ru77
- https://www.firmy.cz77
- https://rustag.ru66
- https://doggyhealthy.com66
- http://komputers-best.ru66
- http://magnetic-bracelets.ru55
- http://kozhniebolezni.com55
- https://bitcoin-ua.top55
- https://deutsche-poesie.com55
- http://fialka.tomsk.ru44
- http://ukrtvory.in.ua33
- https://buyclomidonlaine.com33
- https://cattyhealth.com33
- https://engpoetry.com33
- Ostatní5454
19811.2 %1984.5 %
Odkazy z interních stránek (jiných stránek na témže serveru)80745.6 %3,07871.3 %
Neznámý původ50.2 %50.1 %

    
Hledaná slovní spojení (Top 10)
Úplný seznam
 
11 různých slovních spojeníVyhledáváníPodíl
smm chropyně735 %
správa majetku města chropyně315 %
vojtěch štolfa chropyně210 %
buránová chropyně15 %
mks chropyně15 %
správa majetku města chropyě15 %
www.smmchropyne15 %
technickÉ sluŽby chropynĚ15 %
hrbitov chropyne15 %
buráňová chropaně15 %
Ostatní fráze15 %

 
Hledané výrazy (Top 10)
Úplný seznam
 
19 různých výrazůVyhledáváníPodíl
chropyně1530 %
smm714 %
správa48 %
majetku48 %
města48 %
vojtěch24 %
štolfa24 %
buránová12 %
buráňová12 %
sádky12 %
Ostatní slova918 %

   
Různé  
Různé  
Úspěšná stažení souboru favicon.ico3 / 225 Návštěvníci1.3 %

 
Stavové kódy HTTP  
Stavové kódy HTTP*HityPodílPřenesená data
302Moved temporarily (redirect)36365.7 %25.46 KB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)18934.2 %1.05 MB
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.Advanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: userinfo, decodeutfkeys, geoip_isp_maxmind, tooltips, geoip, hashfiles, geoip_city_maxmind, timezone, hostinfo, rawlog)

© 2007-2017 Nux s.r.o.Helpdesk